تماس با ما

شرکت سامان ارتباطات میهن - دفتر مرکزی : 2301097,2301094-0311

شرکت سامان ارتباطات میهن - دفتر فروش و پشتیبانی استانهای اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری : 2357550-0311

شماره تلفن فراگیر : 9099000023

با استفاده از شماره تلفن فراگیر در هر نقطه از کشور ، به نزدیکترین دفتر شرکت متصل می شوید .هزینه تماس با این شماره بر عهده شرکت می باشد.

سامانه پشتیبانی  الکترونیکی : support@skydsl.ir

سامانه فروش الکترونیکی : sales@skydsl.ir

ورود به سامانه کنترل اعتبار کاربران