سرویس +ADSL2 نامحدود

اینترنت +ADSL2 سامان ارتباطات میهن

ارایه خدمات اینترنت +ADSL2 یکی از عمده فعالیتهای شرکت ADSL میهن می باشد که با استفاده از تکنولوژی DSL، اینترنت را با سرعتی مناسب در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد. خدمات ADSL میهن به صورت نا محدود ارایه می گردد، در نتیجه کاربر می تواند در هر ساعتی از شبانه روز و به هر میزان به تبادل داده با شبکه جهانی اینترنت بپردازد. ADSL میهن خدمات خود را برای به 3 دسته کلی تقسیم نموده است که همه آنها بدون محدودیت در میزان ترافیک تبادل شده ارایه می گردد و تفاوت آنها در میزان اشتراک، تقارن سرعت ارسال و دریافت، شناسه معتبر پویا یا استاتیک جهت کاربران خاص و نیز تعداد آن و از همه مهمتر نحوه ارایه خدمات پشتیبانی است. در ادامه هر کدام به تفصیل توضیح داده شده است.

1. خدمات تک کاربره

خدمات SAM-S جهت استفاده تک کاربر مناسب می باشد و به صورت اشتراکی با سایر کاربران ارایه می گردد. سرعت ارسال در این نوع خدمات حداکثر نصف سرعت دریافت است. شناسه اینترنتی این نوع خدمات 1 عدد و مجازی (Private) است ولی به صورت پویا اختصاص می یابد و امکان تغییر آن به ایستا فقط با پرداخت ماهیانه مبلغ اضافه میسر می باشد. درگاه دریافت اطلاعات خرابی شماره تلفن پشتیبانی و پست الکترونیک می باشد و زمان اعزام کارشناس در صورت نیاز جهت رفع خرابی حداکثر 2 روز کاری و در مواردی شامل دریافت هزینه می باشد.

شناسه سرعت ترافیک نوع IP هزینه ماهیانه* راه اندازی**
SAM-S1 دریافت تا 64 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private) – پویا 130.000 150,000
ارسال تا 64 کیلو بیت
SAM-S2 دریافت تا 96 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private) – پویا 160.000 150,000
ارسال تا 64 کیلو بیت
SAM-S3 دریافت تا 128 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private) – پویا 210.000 150,000
ارسال تا 64 کیلو بیت
SAM-S4 دریافت تا 192 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 270.000 150,000
ارسال تا 96 کیلو بیت
SAM-S5 دریافت تا 256 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 320.000 150,000
ارسال تا 128 کیلو بیت
SAM-S6 دریافت تا 384 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 420.000 150,000
ارسال تا 128 کیلو بیت
SAM-S7 دریافت تا 512 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 580.000 150,000
ارسال تا 128 کیلو بیت
SAM-S8 دریافت تا 768 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 750.000 150,000
ارسال تا 192 کیلو بیت
SAM-S9 دریافت تا 1024 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 1.050.000 200,000
ارسال تا 256 کیلو بیت
SAM-S10 دریافت تا 1536 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private) – پویا 1.400.000 200,000
ارسال تا 320 کیلو بیت
SAM-S11 دریافت تا 2048 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 2.000.000 200,000
ارسال تا 384 کیلو بیت

2. خدمات چند کاربره

خدمات SAM-M جهت استفاده چند کاربر همزمان مناسب می باشد و به صورت اشتراکی با سایر کاربران ارایه می گردد. سرعت ارسال در این نوع خدمات حداکثر برابر سرعت دریافت و ضریب اشتراک آن نصف خدمات SAM-S است. شناسه اینترنتی این نوع خدمات 1 عدد و معتبر است و به صورت ایستا اختصاص می یابد. درگاه دریافت اطلاعات خرابی شماره تلفن پشتیبانی و پست الکترونیک می باشد و زمان اعزام کارشناس در صورت نیاز جهت رفع خرابی حداکثر 1 روز کاری و در مواردی شامل دریافت هزینه می باشد.

شناسه سرعت ترافیک نوع IP هزینه ماهیانه* راه اندازی**
SAM-M3 دریافت تا 128 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 400.000 150,000
ارسال تا 128 کیلو بیت
SAM-M5 دریافت تا 256 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 600.000 150,000
ارسال تا 256 کیلو بیت
SAM-M7 دریافت تا 512 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 1.100.000 200,000
ارسال تا 256 کیلو بیت
SAM-M9 دریافت تا 1024 کیلو بیت نامحدود مجازی (Private)- پویا 2.000.000 200,000
ارسال تا 512 کیلو بیت

3. خدمات اختصاصی

خدمات SAM-D جهت استفاده چند کاربر همزمان مناسب می باشد و به صورت کاملا اختصاصی ارایه می گردد. سرعت ارسال در این نوع خدمات برابر سرعت دریافت است. سرعت این خدمات در طول زمان ثابت و کاملا تضمین شده است. شناسه های اینترنتی این نوع خدمات معتبر و ایستا است و تعداد آن بسته به سرعت اختصاص می یابد. درگاه دریافت اطلاعات خرابی شماره تلفن پشتیبانی و پست الکترونیک می باشد و زمان اعزام کارشناس در صورت نیاز جهت رفع خرابی حداکثر 4 ساعت و شامل دریافت هزینه نمی باشد.

شناسه سرعت ترافیک نوع IP تعداد IP هزینه ماهیانه* راه اندازی**
SAM-D3 دریافت تا 128 کیلو بیت نامحدود معتبر – ایستا 4 600.000 150,000
ارسال تا 128 کیلو بیت
SAM-D5 دریافت تا 256 کیلو بیت نامحدود معتبر – ایستا 4 1.000.000 200,000
ارسال تا 256 کیلو بیت
SAM-D7 دریافت تا 512 کیلو بیت نامحدود معتبر – ایستا 8 1.900.000 200,000
ارسال تا 512 کیلو بیت
SAM-D9 دریافت تا 1024 کیلو بیت نامحدود معتبر – ایستا 16 3.700.000 200,000
ارسال تا 1024 کیلو بیت

سایر نکات در مورد هزینه ها

* قیمت ها در جداول فوق به ریال است.
* هزینه آبونمان مخابرات ماهیانه معادل 10.000 ریال است که در هزینه خدمات محاسبه شده است.
* 1.5% مالیات و 1.5% عوارض طبق مواد مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده در هزینه خدمات محاسبه شده است.
* پرداخت هزینه خدمات به صورت 3 ماهه شامل 5% ، 6 ماهه 8% و یکساله 13% تخفیف می باشد.
* در صورت تماس متقاضی با کارشناسان شرکت و راه اندازی به صورت تلفنی توسط شخص متقاضی هزینه راه اندازی 50,000 ریال می باشد.
* هزینه راه اندازی قید شده در جداول فوق جهت اعزام کارشناس فنی برای تحویل و تست خدمات در محل مشترک می باشد.
* در هنگام راه اندازی، خدمات فقط بر روی یک دستگاه کامپیوتر تست و تحویل متقاضی می گردد. در صورت نیاز به راه اندازی بر روی دستگاه کامپیوتر اضافه، هزینه جداگانه دریافت می شود.
* در صورت درخواست شناسه معتبر اضافه، مبلغ 50.000 ریال برای 1 عدد، 100.000 ریال برای 4 عدد، 170.000 ریال برای 8 عدد و 300.000 ریال برای 16 عدد ماهیانه دریافت می گردد.
* خدمات فوق قسمتی از خدمات متنوع ADSL میهن می باشد، جهت آگاهی از کلیه خدمات و هزینه های آن با بخش فروش ADSL میهن تماس بگیرید.

قیمت مودم +ADSL2

* قیمتهای فوق حداقل منظور شده است و بسته به امکانات بیشتر، شرکت سازنده و نوع و مدت ضمانتنامه در هر ردیف قیمتها متفاوت می باشد.
* قیمت میکروفیلتر 30.000 ریال می باشد.

نحوه درخواست اینترنت پرسرعت +ADSL2 میهن

درصورتیکه مایلید به خانواده بزرگ کاربران +ADSL2 ADSL میهن بپیوندید، می توانید با بخش فروش شرکت با شماره تلفن 9099000023 تماس بگیربد و یا به آدرس sales [at] skydsl.ir ایمیل بفرستید تا پس از بررسی تقاضای شما جهت ثبت نام و عقد قرارداد با شما تماس گرفته شود.

نحوه ثبت نام اینترنت پرسرعت +ADSL2 میهن

پس از تایید درخواست، شما می توانید با حضور در محل شرکت اقدام به تشکیل پرونده نمایید و در نهایت پس از اعلام رانژه خط تلفن مورد نظر جهت برقراری خدمات +ADSL2 از سوی مخابرات، قرارداد دریافت خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 ببندید. در صورتیکه نمی توانید در محل شرکت حضور یابید، بخش فروش با اعزام پیک به منزل و یا شرکت شما و دریافت مدارک موردنیاز اقدام به تشکیل پرونده جهت ارسال خط تلفن شما به مخابرات برای انجام رانژه می کند و پس از اعلام رانژه خط تلفن مورد نظر جهت برقراری خدمات +ADSL2 از سوی مخابرات مجددا با اعزام پیک قرارداد دریافت خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 در محل شما منعقد می شود.