تعاریف سرویس +ADSL2

Asymmetric Digital Subscriber Line

+ADSL2 با نام استاندارد ITU G.992.5 نوعی ارتباط داده بر پایه فناوری DSL است، که امکان انتقال سریع داده دیجیتال را بر روی خط تلفن معمولی نسبت به خدمات کم سرعت Dialup و بدون اشغال کامل خط، امکان پذیر می سازد.

ADSL2+ Modem

مودم +ADSL2 دستگاهی جهت برقراری ارتباط مبتنی بر فناوری فوق با استفاده از خط تلفن است. مودم +ADSL2 برای این منظور از بازه فرکانسی خالی خط تلفن (25.875 کیلو هرتز تا 2200 کیلوهرتز) که برای تماس صوتی ( صفر تا 4 کیلوهرتز) استفاده نمی شود، بهره برده و ارتباط پر سرعتی تا حداکثر 24 مگابیت دریافت و 1 مگابیت ارسال را فراهم می سازد. سرعت نهایی ارتباط در عمل تابع پارامترهای مختلفی می باشد که یکی از مهمترین آنها، مسافت است. حداکثر فاصله بین مودم و تجهیزات سرویس دهنده، 4 کیلومتر است. البته این میزان بسته به جنس و قطر زوج کابل استفاده شده ممکن است در بهترین شرایط به 8 کیلومتر نیز برسد. خلاف آن نیز صادق است، هرچه قطر زوج کابل کمتر و جنس آن نامرغوب تر باشد، سرعت و به تبع آن حداکثر فاصله کاهش می یابد.

Splitter

برای اینکه بتوان همزمان از دستگاه تلفن و ارتباط +ADSL2 بدون اختلال و نویز بر روی یکدیگر، استفاده نمود، نیاز به اسپلیتر (Splitter) است که به آن میکرو فیلتر (Microfilter) نیز گفته می شود. اسپلیتر با حذف بازه فرکانسی پایین که برای تماس صوتی استفاده می شود بر روی درگاه مودم و نیز حذف بازه فرکانسی بالا که برای ارتباط +ASDL2 استفاده می شود، بر روی درگاه تلفن، از بروز اختلال و نویز جلوگیری می کند.

اینترنت پر سرعت +ADSL2

اتصال به شبکه جهانی اینترنت از طریق ارتباط +ADSL2 یکی از روشهای دسترسی به اینترنت با سرعت بالاتر از روش قدیمی Dialup با حداکثر سرعت 56 کیلوبیت یا خطوط ISDN با سرعت 128 کیلوبیت است که با نرخ تبادل داده مختلف از 64 کیلوبیت تا 4 مگابیت در سطح کشور و توسط عرضه کنندگان به متقاضیان ارایه می گردد و به نام اینترنت پرسرعت در میان کاربران ایرانی شناخته می شود. لازم به ذکر است در حال حاضر و در کشورهای پیشرفته حتی از فیبر نوری برای برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت برای کاربران نهایی استفاده می شود و از فناوری DSL فقط در موارد محدود که امکان بهره گیری از دیگر تکنولوژی های با سرعت بالا نباشد، استفاده می شود.