مراکز مخابراتی فعال

 

مراکز مخابراتی فعال در اصفهان

نام مراکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش وضعیت مراکز
آزادی 668-669 فعال
آقابابایی 260-261-262 فعال
امام علی 780-781 فعال
امیر کبیر 386-387-388 فعال
استقلال 775- 776-777 فعال
بهارستان 681-682 فعال
بهشتی 220-221-222-223-224 فعال
تندگویان 380 فعال
خاتم 441-442-443-444-438-439 فعال
خرازی 335-336-337-338-339 فعال
چمران 556-557-559-554-555-560 فعال
رجایی 233-234-235-236 فعال
ردانی 264-265-266-267-268 فعال
سپاهان شهر 650-651-652 فعال
سجاد 630 فعال
فیض 661-662-663-664 فعال
قندی 624-625-626-627-628-629 فعال
گلستان 450-451-452 فعال
مدرس 445-446-447-448-449 فعال
منتظری 771-772-773 فعال

مراکز مخابراتی فعال شهرستان کاشان

نام مرکز

پیش شماره ها

امیرکبیر-کاشان

533 , 534 ,

جوشقان استرک-کاشان

236 ,

راوند-کاشان

553 ,

شهرک 22 بهمن-کاشان

427 ,

شهرک صنعتی امیرکبیر-کاشان

255 ,

شهید قندی-کاشان

444 , 445 , 446 , 447 ,

شهید مطهری-کاشان

555 , 556 , 557 ,

شهید مهماندوست-کاشان

422 , 423 , 424 ,

طاهرآباد-کاشان

552 ,

علامه طباطبایی-کاشان

542 , 543 ,

قاسمپور راوند-کاشان

551 ,

آران و بيدگل

272 , 273 ,

ابوزيد آباد-آران و بیدگل

235 ,

ابیانه

436 ,

اریسوان-بادرود

438 ,

امام رضا-آران و بیدگل

276 ,

بادرود

434 ,

جوشقان قالی-کاشان

372 ,

ده آباد-بادرود

437 ,

زواره-اردستان

537 ,

سفيد شهر-آران و بیدگل

283 ,

شهرك صنعتي آران و بید گل

275 ,

شهرك هلال-آران و بیدگل

غیر فعال – مشکلات مخابراتی

شهید مدرس-اردستان

524 ,

طرقرود-نطنز

433 ,

قمصر-کاشان

362 ,

مجتمع اداري آران و بید گل

275 ,

مهاباد-اردستان

532 ,

نطنز

424 ,

نوش آباد-آران و بیدگل

282 ,

نیاسر-کاشان

322 ,

نیسیان-اردستان

572 ,

مراکز مخابراتی فعال در شهرستان برخوار

نام مرکز

پیش شماره ها

اژیه

662 , 662 ,

امام شاهین شهر

520 , 521 , 524 , 527 ,

حبیب آباد-برخوار

548 ,

خورزوق-برخوار

546 ,

دستگرد-برخوار

545 ,

دولت آباد صنعتی-برخوار

583 ,

دولت آباد-برخوار

582 , 581 ,

سجزی

666 ,

شاپور آباد-برخوار

532 ,

شهرک صنعتی اژیه

647 , 647 ,

شهرک صنعتی سگزی

627 , 647 ,

شهرک صنعتی مورچه خورت

564 ,

طالقانی شاهین شهر

525 , 529 ,

گز

572 ,

گلدیس شاهین شهر

526 ,

محمد آباد

724 ,

مطهری شاهین شهر

522 , 523 ,

نصرآباد

735 ,

هرند

633 ,

ورزنه-تابعه

648 ,

کمشچه-برخوار

533 ,

کوهپایه

622 ,

مراکز مخابراتی فعال در شهرستان گلپایگان

نام مرکز

پیش شماره ها

 22 بهمن داران

422 ,

افوس

545 ,

بوئین میاندشت

452 ,

خمسلو-فریدونشهر

562 ,

دامنه

436 ,

رزوه چادگان

478 ,

سعيد آباد گلپايگان

348 ,

شهدای چادگان

472 ,

شهرك صنعتي گلپايگان

324 ,

شهيد رجايي گلپايگان

324 ,

شهيد سيفي-گلپایگان

322 , 325 , 323 ,

فریدونشهر

522 ,

گشنيزجان-چادگان

432 ,

گلشهر(كنجدجان)-گلپایگان

342 ,

گوگد-گلپایگان

323 , 327 , 323 , 327 ,

مشهدکاوه-چادگان

484 ,

وحدت آباد-فریدونشهر

522 ,

ورزنه-گلپایگان

342 ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————–

مراکز مخابراتی فعال در یـــزد

نام مراکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش وضعیت مراکز
امام 627،626،662 فعال
شهید صدوقی 725،724 فعال
شهید روح پرور 628،624،623 فعال
شهید مفتح 821،820 فعال
شهید مطهری 523،525،522 فعال

مراکز مخابراتی فعال در قم

نام مراکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش وضعیت مراکز
19 دی 770-771-772-775-776 فعال
شهید صدوقی 290-291-292-293-294 فعال
شهید بهشتی 660-661-662-663-670 فعال
عمار یاسر 773-774-780-783-784 فعال
فیض کاشانی 720-721-722-723 فعال
توحید 880-881-882-883 فعال
علامه طباطبائی 665-666-667 فعال
مالک اشتر 777-778 فعال
پردیسان 280 فعال
شکوهیه 333-334 فعال
شهید زین الدین 270 فعال
فرهنگیان 750 فعال
قدس 285-286 فعال
ولی عصر 278-279-288-289-299 فعال

 

 

مراکز مخابراتی فعال در چهارمحال بختیاری

نام مراکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش وضعیت مراکز
شهرکرد- مولوي تمامی پیش شماره ها فعال
شهرکرد – قدس تمامی پیش شماره ها فعال
شهرکرد – شهدا تمامی پیش شماره ها فعال
بروجن  امام تمامی پیش شماره ها فعال