پهناي باند مورد نياز شرکت‌هاي ندا تامین نشده است

طبق آخرين آمار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تا آخر آبان‌ماه سال جاري، 1 ميليون و 250 هزار و 818 پورت توسط مجموعه شركت‌هاي بخش خصوصي داراي پروانه خدمات انتقال داده‌ها در كل كشور نصب شده که از اين تعداد 690 هزار و 300 پورت توسط کاربران در حال بهره‌برداري است.

به گزارش ایسنا روابط عمومي گروه شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت (PAP)، اعلام كرد كه بنا بر گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تعداد پورت‌هاي منصوبه «استان تهران» تا آخر آبان‌ماه سال جاري توسط گروه شرکت‌هاي PAP به ميزان 448 هزار و 994 پورت بوده است که از اين تعداد 260 هزار و 850 پورت داير شده است.

آمار آبان‌ماه، نشان مي‌دهد که تعداد پورت‌هاي منصوبه توسط شرکت‌هاي بخش خصوصي در شهر تهران، 351 هزار و 782 پورت است که از اين تعداد 221 هزار و 979 پورت در حال بهره‌برداري است.

طبق اين آمار و در مقايسه با آمار ماه مهر، شرکت‌هاي ندا مجموعا 38 هزار و 749 پورت جديد ADSL در 426 شهر نصب کرده‌اند که از اين تعداد در کل کشور و در 407 شهر تنها 19 هزار و 720 پورت به بهره‌برداري رسيده و تحويل کاربر شده است.

اين مساله به گفته مديران گروه شرکت‌هاي ندا، به دليل عدم تامين پهناي باند مورد نياز شرکت‌ها براي انجام عمليات توسعه‌اي به‌وجود آمده است.

بر اساس گزارش روابط عمومي گروه شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت، تاثير عدم تامين پهناي باند مورد نياز شرکت‌هاي ندا در آمار ماهانه پورت‌هاي منصوبه و دايري آبان‌ماه به وضوح قابل مشاهده و قابل استنتاج است.
به گفته شرکت‌هاي ندا، به دليل اين که پهناي باند مورد نياز اين شرکت‌ها تامين نشده و اضافه شدن کاربر جديد با شرايط کنوني به معني افت کيفيت ارائه خدمات اينترنت ADSL به کاربران فعلي است، شرکت‌هاي ندا براي راضي نگهداشتن و از دست ندادن مشتري‌هاي فعلي، واگذاري پورت‌هاي جديد را محدود کرده‌اند.
گروه شرکت‌هاي PAP اميدوار است با تعامل و همکاري پررنگ‌تر از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت و شرکت مخابرات ايران بتواند نياز و تقاضاي روز افزون اينترنت پرسرعت در تمام نقاط کشور و شهر تهران را تامين کند.

468 ad