مخابرات در برخی از مراکز به شرکت های PAP تجهیزات نمی دهد

سینا: یکی از مدیران فروش شرکت پارس آنلاین گفت: مخابرات در برخی از مراکز که به شرکت های PAP تجهیزات ارایه ADSL را نمی دهد، خود از تجهیزاتش برای ارایه خدمات به متقاضیان ADSL مخابرات استفاده می کند. غضنفری در گفت و گو با آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) با بیان این مطلب که شرکت های PAP در لایه ای که به مشتری ها سرویس می دهند، نیاز دارند در مراکز...

ادامـــه مطلـــب